Tallet er 1000

1000 dager uten fraværsskader. «Det er godt gjort i en bedrift med over 50 ansatte, døgndrift og mye teknisk utstyr med bevegelige deler. De har også i løpet av disse 3 årene gjennomført en krevende

Les mer