FNs og Mesterbakerens bærekraftsmål

Mesterbakeren jobber kontinuerlig med å sikre at alle våre aktiviteter er med å bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Vi har valgt ut seks områder som vi har spesielt fokus på. 

Disse er:

«Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk»

«Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder»

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle»

«Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon»

«Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre»

«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem»

Et viktig fokusområde for oss i Mesterbakeren er matsvinn. Bærekraftsmål nummer 2 går på å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk. Retur og overproduksjon hos oss har alltid blitt benyttet til dyrefor, dette har gitt bonden kortreist for og sammen sparer vi klimaet for en del langtransport. Samtidig har det vært viktig for oss å snu på alle steiner og tilby løsninger som hjelper forbruker å redusere matsvinn i hjemmet. Derfor har vi kommet med en del tiltak for å nettopp redusere matsvinn:  

  • Vi benytter 100% resirkulærbar plast, dette gjør at produktene holder seg ferske lenger og gjør det enkelt for forbruker å fryse ned de skiver en måtte ønske.  
  • Vi deler tips og oppskrifter til bruk av brød som begynner å bli gammelt.   

Brød som hverdagskost er også med på å bekjempe klimaendringene. Et ukentlig, gjennomsnittlig brødinntak på 1 kg brød, tilsvarer et CO2-avtrykk på 0,9 kg, noe som ligger godt under både de fleste grønnsaker, fisk og kjøtt. Til sammenligning medfører det å dusje hver dag i 10 minutter 9 ganger mer CO2-utslipp enn ukens brødinntak. Dette understreker at grovt brød er både bærekraftig og sunt. Derfor anbefaler vi i Mesterbakeren å inkludere brød i mer enn bare matpakken og ved frokostbordet.  

Hvor finner jeg batchnummer

Våre dagsferske brød og kaker på nett har ikke batchnummer. Angi isteden dato for kjøp.

Våre holdbare brød har batchnummer/produksjonsdato stemplet på klips. 

Våre holdbare kaker og småvarer har batchnummer stemplet på posen. 

Våre fryste kaker har batchnummer/produksjonsdato stemplet på etiketten. 

Hvor finner jeg best før dato

Våre dagsferske brød og kaker på nett har ikke stempling på emballasjen. Angi isteden dato for kjøp.

Våre holdbare brød, kaker og småvarer har best før-dato stemplet på klistrelapp.